Home » Tips facebook » Giải trí facebook » Bảng ký hiệu icon facebook độc đáo (p1)

Bảng ký hiệu icon facebook độc đáo (p1)

Ngày nay mạng xã hội Facebook đã trở thành diễn đàn mạng được đông đảo người dùng. Từ khi có sự xuất hiện của facebook nó đã lôi kéo lượng người dùng khổng lồ, với hơn 1000000 tài khoản sử dụng. Facebook được nhiều người sử dụng nó .Nhờ vậy mạng xã hội Facebook trở thành mạng lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại nó đã đánh bật cả yahoo Blog, Twitter, Myspace,…..
Nắm được niềm tin của người dùng nên nhà mạng đã đưa ra những icon trên facebook để cho người dùng thích thú hơn, giúp họ xóa bỏ về mặt địa lý xích lại gần nhau hơn.
Dưới đây là bộ Bảng ký hiệu icon facebook khi viết lên tương hay nhận xét bạn có thể copy tên (cột name) dán trực tiếp vào khung thì icon sẽ xuất hiện hoặc bạn có thể copy cột code dán vào.

 Icon Name Code
Airplane symbol Airplane
Sailboat symbol Sailboat
Speedboat emoji for Facebook Speedboat
Ship symbol Ship
Train symbol Train
High-speed train emoji Speed train
Station emoji Station
Tram car emoticon Tram
Fire truck emoji Fire truck
Ambulance symbol Ambulance
Police car emoji Police
Taxi symbol Taxi
Facebook truck symbol Truck
Automobile symbol Blue car
Car symbol Red car
Bus symbol Bus
Facebook bus stop symbol Bus stop
Ticket symbol Ticket
Traffic lights symbol Traffic light
Bicycle symbol Bicycle
Rocket emoji Rocket
Fuel pump emoji Fuel pump
Fountain for Facebook status Fountain
Tent symbol Tent
House symbol House
House emoji with garden Countryside
Hotel symbol Hotel
Love hotel Love hotel
School symbol School
Office building Office
Department store symbol Mall
Convenience store Store
Bank symbol Bank
Factory symbol Factory
Hospital for Facebook Hospital
Church symbol Church
Wedding symbol Wedding
Japanese castle emoji Japan style
Japanese emoji symbol Building
Castle Castle
Statue of liberty emoji Statue of L.
Tower in Tokyo Tower
Ferris wheel symbol Ferris wheel
Roller coaster - Facebook Emoji Roller c.
Mount Fuji Mountain
Sunrise icon Sunrise
Dawn emoticon Dawn
Sunset Sunset
Dusk Dusk
Night with stars Starry night
Rainbow symbol Rainbow
Trident symbol Trident
Gem Emoji Gem stone
Diamond Emoji Diamond
Orange diamond symbol Orange jewel
Blue diamond for Facebook Blue jewel
Light bulb on Light bulb
Hammer symbol Hammer
Paint palette Palette
Barber pole Barber pole
ATM symbol ATM
Yen Emoji Yen
Dollar sign Dollar bill
Dollar symbol for Facebook Dollar sig
Money bag Money bag
Cigarette symbol Cigarette
Bomb symbol Bomb
Revolver emoticon Pistol
Pill - Facebook symbol Pill
Syringe Syringe
Toilet symbol for Facebook Toilet
Bath symbol Bath

About admin