Home » Tips Máy Tính » Cách ẩn giấu ổ đĩa cho windows

Cách ẩn giấu ổ đĩa cho windows

Bạn có biết rằng trong Windows có chức năng ẩn hoặc hiện một ổ đĩa bất kỳ. Nếu bạn thực hiện phương pháp dưới đây, thì ổ đĩa trên máy tính của bạn sẽ hoàn toàn bị ẩn đi và bạn sẽ phải vào phần quản lý đĩa để bỏ tính năng ẩn.
Trước tiên bạn hãy Disk Management bằng cách chuột phải vào Computer và chọn manage.
Hộp thoại Computer management xuất hiện và bạn chọn Disk Management.
Ở đây thì tất cả các ổ đĩa trên máy tính của bạn sẽ hiện lên. Bạn chuột phải vào ổ đĩa mà bạn cần ẩn và chọn Change Drive Letter and Paths ….
Tiếp theo giao diện “Change Drive Letter and Paths” xuất hiện. Ở đây có 3 sự lựa chọn:
– Add: Bạn tạo 1 folder trong ổ đĩa hiện tại. Nhưng nếu bạn đã ẩn ổ đĩa lúc này Add có tác dụng là hiện ổ đĩa ra.
Change… : Bạn thay đổi ổ đĩa. VD: Ổ F bạn thay đổi A,B … hay gì mà bạn muốn.
Remove…: Ẩn ổ đĩa.
Khi bạn ấn Remove… thì một hộp thoại xuất hiện và nó thông báo là bạn có chắc muốn ẩn ổ đĩa đó không và bạn chọn yes.
Vậy là xong. Bây giờ các bạn hãy vào Computer để kiểm tra như thế nào.
Chúc các bạn thành công !

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *