Home » Tips Máy Tính » Cách xem địa chỉ IP và MAC của một máy tính tính bất kỳ

Cách xem địa chỉ IP và MAC của một máy tính tính bất kỳ

Đôi khi kiểm tra địa chỉ IP và MAC cho một máy tính là vô cùng cần thiết. Nhưng bạn không biết cách như thế nào để xem được nó. Bài viết sau sẽ giúp.
Cách xem địa chỉ IP và MAC của một máy tính tính bất kỳ

1.Tìm hiểu về tra địa chỉ IP và MAC
Địa chỉ IP là gì?
IP là viết tắt của từ Internet Protocol – giao thức Internet- là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.
Địa chỉ MAC là gì?
Địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý của card mạng, được xác định duy nhất trên toàn thế giới. Mỗi khi một nhà sản xuất chế tạo ra 1 card mạng, phải định địa chỉ MAC duy nhất cho nó.  Địa chỉ MAC được biểu diễn bằng một số nhị phân 48 bit (hoặc viết ngắn gọn là 12 số hexa). Trong đó 24 bit đầu là mã số của công ty sản xuất Card mạng đó, còn 24 bit sau là số seri của từng Card mạng đối với một hãng sản xuất. Như vậy người ta bảo đảm không có hai Card mạng nào trùng nhau về địa chỉ vật lý, người dùng không thể thay đổi được địa chỉ MAC của card mạng (Tuy nhiên có thể giả mạo được).
2. Cách xem địa chỉ IP và MAC
Đầu tiên hãy mở hợp thoại Run bằng cách nhấn tổ hợp phim Widows + R và gõ lênh cmd vào hộp thoại Run và nhấn Enter.

Cách xem địa chỉ IP và MAC của một máy tính tính bất kỳ
Một hộp thoại mới hiện ra các bạn tiếp tục gõ lệnh sauipconfig/all và nhấn Enter.

Cách xem địa chỉ IP và MAC của một máy tính tính bất kỳ
Và được kết quả nhu hình sau

Cách xem địa chỉ IP và MAC của một máy tính tính bất kỳ
– Địa chỉ IP của máy tính:  “IPv4 Address” hoặc “IP Address”. Dòng này sẽ hiển thị địa chỉ IP cho hệ thống của bạn; thông thường dãy số được sử dụng để hiển thị địa chỉ IP có dạng 192.168.x.x
– Địa chỉ MAC của máy tính: hãy quan sát mục ‘Physical Address’. Dòng này sẽ hiển thị địa chỉ MAC của Active Directory, địa chỉ này sẽ có dạng một chuỗi ký tự và số, được đặt cách nhau bởi dấu gạch ngang.
Chúc các bạn thành công!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *