Home » Tips Máy Tính » Chat+Internet » Cài đặt gmail trả lời tự động khi bạn đi vắng

Cài đặt gmail trả lời tự động khi bạn đi vắng

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng dịch vụ gmail, thường xuyên liên lạc với bạn bè, người thân, liên lạc công việc… bằng gmail. Nhưng đôi lúc bạn không có mặt ở đó để đọc, bạn có thể để lại một lời nhắn nào đó để thông báo cho người gửi biết rằng bạn hiện tại không có mặt để đọc mail đó và không tốn công ngồi đợi bạn trả lời. Điều này sẽ làm cho người gửi mail cảm thấy rất thoải mái nếu không ngồi đợi tốn công, tốn thời gian.
Để làm được việc này trước hết bạn hãy đăng nhập vào tài khoản gmail của mình. Sau đó vào phần cài đặt.

Cài đặt gmail trả lời tự động khi bạn đi vắng
Ở tab chung, hãy kéo chuột xuống dưới vào chọn tính năng Tự động trả lời thư và chọn chức năng bật tự động trả lời thư
Cài đặt gmail trả lời tự động khi bạn đi vắng

Tại đây bạn có thể cài đặt các thông số sau
– Ngày đầu tiên:  Ngày mà bạn bật tính năng trả lời tự động.
– Ngày cuối cùng: Ngày bạn không còn sử dụng tính năng này nữa. Mặc định là không check, nếu bạn muốn sử dụng hãy check vào nó.
– Chủ đề: Tiêu đê bạn muốn gửi lại người gửi thư cho bạn.
– Thư: bạn chỉnh font, định dạng chữ, đính kèm tệp tin….
– Nếu bạn chỉ muốn thư trả lời tự động chỉ gửi cho bạn bè của mình thì bạn hãy check vào ô Chỉ gửi thư trả lời đến những người trong Danh sách liên hệ của tôi.
Lưu ý: Bạn nên viết nội dung sao cho người nhận được thư biết rằng bạn đang bận và không check mail được, đừng để người nhận thư nhầm tưởng rằng bạn trả lời.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *