Home » Tips Máy Tính » Chat+Internet » Cài đặt, thay đổi mật khẩu TP-Link 8817, 8818, 8819

Cài đặt, thay đổi mật khẩu TP-Link 8817, 8818, 8819

Các modem TP-Link 8817, 8818, 8819 là các dòng modem rất thường được sử dụng trong mạng cá nhân, bài viết chia sẽ với các bạn cách cài đặt modem để kết nối Internet và các thay đổi đổi mật khẩu của dòng Modem này.
Bước 1 bạn Login vào Modem TP-Link TD-8817,8818,8819
Login vào modem với địa chỉ 192.168.1.1 với username và password cùng là admin, có thể tùy theo modem mà có pass khác nhau, bạn có thể xem thông tin đăng nhập ở phía dưới modem.

Bước 2: Hướng dẫn cấu hình modem TP-Link TD-8817, 8818,8819
Khi đăng nhập thành công tại tạo giao diện Chọn Quick Start

tiếp theo Chọn RUN WINZARD

Chọn Next để tiếp tục.

Chọn Time Zone là GMT+07:00, nhấn Next để tiếp tục.

Chọn loại kết nối là PPPoE/PPPoA. Nhấn Next để tiếp tục.

Nhập username và password truy cập dịch vụ ADSL do nhà cung cấp dịch vụ internet cấp và với VPI/VCI là 0/33, Connection Type là PPPoE LLC.

Chọn Next để tiếp tục.

Chọn Next để hoàn thành. Cuối cùng là chọn Close để hoàn thành.
Bước3 Hướng dẫn thay đổi IP Address Modem TP-Link TD-8817
Vào Interface Setup, Chọn LAN, thay đổi các thông số cấu hình cần thiết như thiết lập lại IP Address cho Modem, cấu hình dịch vụ DHCP, hoặc gán cố định DNS. Cuối cùng chọn Save để lưu lại các thông số vừa thay đổi.
Bước 4 Xem thông tin trạng thái Modem TP-Link TD-8817
Vào Status, Chọn Device Info, ta xem được IP Address của modem, trạng thái DHCP Server, IP WAN, ADSL Mode, tốc độ DownStream/UpStream, SNR Margin.
Bước 5 Hướng dẫn thay đổi Password login Modem TP-Link TD-8817,8818,8819
Nếu bạn đang sử dụng một mạng TP-link mà có nhiều người sử dụng bạn không muốn nhiều người biết mật khẩu để có thể thay đổi các thông số cài đặt bạn hãy xem hướng dẫn dưới đây.
– Nếu mặc định của các TP-link thì bạn truy cập IP : 192.168.1.1 sau đó tiến hành đăng nhập vào tên user name và pass word là admin/admin.
Lưu ý: đối với TP-link của VNPT (TP-link 8817) thì user : megavnn và pass: megavnn (Bước này giống như bước 1 ở trên)
– Khi đăng nhập vào bạn sẽ thấy giao diện quản trị của tp-link mình đang sử dụng (nếu bạn TP-link 8817) thì chọn tab Maintenance tại đây bạn có thể thay đổi mật khẩu tại 2 dòng, New password và confirm password.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *