Home » Blog-Web » Blogger

Blogger

Xóa blogspot, khôi phục blogspot khi đã xóa

xóa và phục hồi blogger

Blogger cũng thuộc “dòng” của google, cho phép bạn tạo trang web hoàn toàn miễn phí, hổ trợ nhiều chức năng như một website chuyên nghiệp. Giao diện có thể tùy chỉnh tùy ý, thân thiện với công cụ tìm kiếm…Một tài khoản gmail bạn có thể: + Tạo được 100 Blogs Tuy nhiên, nếu tạo quá nhiều blog cùng 1 thời điểm sẽ bị khóa tài khoản. Hiện tại mỗi ngày google chỉ cho bạn tạo được 3 blogs …

Read More »