Home » Blog-Web » Joomla

Joomla

Download XAMPP 1.7.4 kèm cách cài đặt và sử dụng

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Giới thiệu về XAMPP – XAMPP là gói cài đặt localhost được tích hợp tất cả những thành phần cần thiết như : Apache, MYSQL, PHP, Perl … Các thành phần trong XAMPP 1.7.4 * Apache 2.2.17 * MySQL 5.5.8 * PHP 5.3.5 * phpMyAdmin 3.3.9 * FileZilla FTP Server 0.9.37 * Tomcat 7.0.3 (with mod_proxy_ajp as connector) Yêu cầu hệ thống : + 64 MB RAM (RECOMMENDED) + 200 MB free fixed disk + Windows 98, ME + Windows …

Read More »