Home » Tải tài liệu » Tài Liệu tổng hợp (page 4)

Tài Liệu tổng hợp

Tổng hợp các bìa word đẹp làm luận văn, đồ án

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Khi làm luận văn hay đồ án tốt nghiệp thì một phần không thể thiếu đó là bìa cuốn luận văn, tiểu luận, nếu bạn trang trí 1 trang bài bắt mắt, đẹp gây sự chú ý thì giúp cho các thầy cô có ấn tượng hơn về quyển báo cáo của bạn. Hay trong văn phòng bạn cần trang trí một bìa sỏ sách nào đó thì các mẫu bìa dưới đây sẽ giúp bạn làm đẹp hơn những …

Read More »

Tạo chữ vàng đồng trong Photoshop CS4

1 – Tạo một file mới (bấm Ctrl – N) kích thước 600px x 300px, độ phân giải 72 ppi.Bấm phím D để chuyển hộp màu Foreground và Background về đen và trắng,xong bấm phím Alt – Delete để tô màu đen cho file ảnh.Nhấp chuột vào hộp màu foreground và đổi thành màu trắng (hoặc bấm phím X để hoán đổi vị trí màu Foreground và Background để chuyển màu Foreground thành trắng)dùng công cụ Horizontal Type Tool nhập …

Read More »

Phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định?

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi : Phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định? Trả lời:(Tham Khảo) 1. Khái Niệm Phủ Định Và Phủ Định Biện Chứng Trong thế giới hiện tượng, vật chất các sự vật luôn luôn biến chuyển thay đổi, sinh ra, tồn tại và mất đi. Sự vật cũ mất đi được thay bằng những sự vật, hiện tượng mới, sự thay thế đó được gọi là sự phủ định. Sự phủ định sự vật này là …

Read More »

Sự ra đời của chủ nghĩa mac như thế nào?

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi:Sự ra đời của chủ nghĩa mac như thế nào? Trả lời(Tham Khảo) Triết học Mác – Lênin ra đời từ nửa cuối thế kỷ XIX và phát triển cho đến ngày nay. Từ khi ra đời, triết học Mác – Lênin đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học và trở thành thế giới quan, phương pháp luận của hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của con người. – Những …

Read More »

Định nghĩa hàng hóa?Thuộc tính của hàng hóa?

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi :Định nghĩa hàng hóa?Thuộc tính của hàng hóa? Trả lời (Tham Khảo) – ĐN hàng hóa: Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đem trao đổi, đem bán. Hàng hoá có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị (hay giá trị trao đổi). Sở dĩ hàng hóa có hai thuộc tính là do lao động sản xuất hàng hóa có hai mặt: Lao …

Read More »

Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá …..

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi như sau: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên? Trả Lời (Tham Khảo) 1.Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất …

Read More »

Phân tích quy luật quan hệ sản xuất …

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi như sau: Phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của l­­ực lượng sản xuất?Rut ra y nghia: Trả Lời (Sưu Tầm) Phân tích: Điều đầu tiên bạn cần phải quan tâm đó là quan hệ sản xuất bao gồm những mối quan hệ nào?đó là quan hệ sở hữu,quan hệ tổ chức quản lý,quan hệ phân phối.Cái tiếp theo đó là bạn phải xem xem các mối quan hệ đó …

Read More »