Home » Phần mềm » Ứng dụng khác » Deep freeze 7 phần mềm đóng băng máy tính

Deep freeze 7 phần mềm đóng băng máy tính

Bạn muốn có một phần mềm có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu khi bạn có những đứa con cài những phần mềm, game không mong muốn vào máy tính của bạn hay bạn cần thử nghiệm những chương trình mới nhưng nếu cài vào máy tính nhiều và tùy tiện sẽ ảnh hướng đến máy tính do đó bạn rất cần một phần mềm phục hôi lại trạng thái ban đầu khi thực hiện mọi việc.
Deep freeze 7 phần mềm đóng băng máy tính và nó sẽ phục hồi máy tính của bạn chỉ với một thao tác khởi động lại máy tính, deep freeze 7 phần mềm đóng băng máy tính được phát hành bởi Faronics.
Deep freeze 7Nói về cơ bản, phần mềm đảm bảo cho bạn làm mọi thứ trên máy tính và đảm bảo hoàn lại “ban đầu” bằng cách chỉ cần khởi động lại máy. Bạn muốn xóa toàn bộ thư mục System32? Go cho nó. Lỡ xóa các khóa từ registry của bạn? Không thành vấn đề. Cài đặt phần mềm độc hại và virus trên hệ thống của bạn? Nó sẽ được xóa đi sau khi khởi động lại!
Điểm cuối cùng có khoảng virus mang lên một giới hạn của chương trình Deep Freeze. Về cơ bản, nó hoạt động như một thiết lập lại cho ổ cứng máy tính của bạn. Khi nó khởi động lại, nó được nạp lại vào trạng thái đóng băng trước. Điều này có nghĩa là một loại virus hoặc sâu xâm nhập máy tính của bạn chắc chắn sẽ được gỡ bỏ khỏi máy tính khi khởi động lại, nhưng nó có thể gây ra thiệt hại cho các hệ thống khác cho đến khi khởi động lại tiếp theo sẽ xảy ra.
Trong môi trường doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức, các tài khoản người dùng cũng bị hạn chế và các máy tính thông thường buộc phải khởi động lại ít nhất một lần một ngày. Đối với sử dụng nhà, bạn là người sử dụng nó, vì vậy tôi không thực sự cần kiểm soát nhiều. Nếu bạn làm việc với một cái gì đó bạn biết là nguy hiểm, bạn sẽ chắc chắn khởi động lại máy tính của bạn ngay sau đó.
Những điểm mạnh của chương trình là bạn không cần phải tốn nhiều thời gian cố gắng để khóa máy tính của bạn và bạn không phải chi thêm bất kỳ thời gian phục hồi máy tính của bạn.
deep freeze 7 phần mềm đóng băng máy tính cũng có một trạng thái gọi là Thawed. Bạn có thể khởi động lại hệ thống vào chế độ rã đông, nhờ đó mà bạn có thể cài đặt thêm nhiều chương trình, cài đặt bản cập nhật, trình điều khiển, vv, và sau đó đóng băng lại máy tính ở trạng thái mới. Đó là loại giống như cách sử dụng một máy ảo.
Download: https://www.fshare.vn/file/A6NKN9ZYKPKE

About admin