Home » Tips Máy Tính » File format converters đọc word 2007 trên word 2003

File format converters đọc word 2007 trên word 2003

File Format Converters Là một gói công cụ cho phép bạn chuyển đổi file Office 2003 sang office 2007 và ngược lại và có thể mở ngay trên phiên bản Office 2007 khi không có cài bản office này.
file format convertersNếu máy đã có Office 2003 (hoặc 2000) thì việc cài thêm bộ công cụ này sẽ cho phép bạn xem, hiệu chỉnh, in các file của bộ Office 2000 cho đến Office 2007 (word – docx,Powerpoint- pptx, và excel – xlsx ) ngay trên ngay bộ Office 2003 (hoặc 2000) mà không cần phải cài đặt thêm bộ Office tương ứng.

Lưu ý: nếu tên file cần mở có bỏ dấu Tiếng Việt thì sẽ mở không được. Vì thế, bạn nên sửa tên file (rename) lại với tên không có dấu Tiếng Việt thì sẽ mở được.
Link 1
đọc word 2007 trên word 2003

Link 2

đọc word 2007 trên word 2003

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *