Home » Tips facebook » Thủ thuật facebook » File hosts vào facebook tháng 10-2017 cho mạng VNPT, FPT, VIETTEL

File hosts vào facebook tháng 10-2017 cho mạng VNPT, FPT, VIETTEL

Máy tính của bạn thường xuyên không truy cập được facebook? Hiện nay có rất nhiều cách vào facebook khi bị chặn như dùng phần mềm, thay đổi DNS…nhưng cách điền thông tin file hosts Windows được nhiều người sử dụng. Dưới đây là một số file hosts giúp các bạn truy cập thoải mái facebook trong tháng 10-2017.
Hướng dẫn sữa file hosts windows
Bạn mở My computer => vào ổ đĩa C => Vào tiếp thư mục Windows => System 32 => Driver => etc tại đây có một số tệp tin bạn chọn file hosts như hình
ip vào facebookBạn cứ nhấn vào file đó để mở, một cửa sổ chương trình hiện lên cho phép bạn lựa chọn chương trình nào để mở, thông thường dùng Notepad mở là Ok nhất => tiếp theo bạn hãy copy một dãy IP cung cấp bên dưới điền vào tiến hành save lại => thể là xong.
file hosts
file hosts vào facebook mới nhất
File hosts vào facebook tháng 10/2017 mới nhất
Dải IP Vào Facebook Tháng 10/2017 Số 1
173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
173.252.100.27 pice.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com
Dải IP Vào Facebook Tháng 10/2017 Số 2
125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com
66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com
Dải IP Vào Facebook Tháng 10/2017 Số 3
69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 www.facebook.com
69.63.181.22 www.login.facebook.com
Dải IP Vào Facebook Tháng 10/2017 Số 4
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *