Home » Tips Máy Tính » Hướng dẫn cài đặt autocad 2014 chuẩn

Hướng dẫn cài đặt autocad 2014 chuẩn

Việc đầu tiên để cài đặt autocad 2014 là tải bản cài đặt về tại đây
AutoCad 2014 yêu cầu hỗ trợ .NetFramework 4 nếu bạn chưa cài thì bạn phải cài đặt download tại đây
Tiến hành cài đặt
Bấm vào setup.exe để bắt dầu

Chọn Install

Đánh dấu như hình trên rồi next

Tiếp tục chọn next

Bước kế tiếp chọn Install

Ngồi chờ adutocad cài đặt

Bấm Finish để hoàn thành cài đặt

-Khi cài đặt xong nếu báo máy Restart thì cứ Restart thôi, nếu không báo thì cũng không cần. Sau đó mở AUTOCAD 2014 lên và bắt đầu …..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *