Home » Tips facebook » Thủ thuật facebook » Hướng dẫn tạo bình chọn trong nhóm chat facebook

Hướng dẫn tạo bình chọn trong nhóm chat facebook

Bạn đang tạo những nhóm trong facebook để trao đổi công việc, hay hợp nhóm để bàn những vấn đề nào đó, bạn cần mọi người cho ý kiến một vấn đề nào đó thay vì gặp mặt nhau để trao đổi và biểu quyết như thông thường thì giờ đây với facebook bạn vẫn thực hiện được rất dễ dàng và tiện lợi, tiết kiệm được chi tiết và thời gian. Trong nhóm facebook hỗ trợ cho bạn tạo những cuộc khảo sát, đánh giá ngay trong nhóm rất tuyệt vời. Để hực hiện các bạn thực hiện như su:
– Nếu bạn chưa biết tạo nhóm thì có thể tham khảo cách tạo nhóm facebook: >>>> Tạo nhóm facebook <<<<<
– Tiếp theo các bạn bật nhóm cần tạo khảo sát. Sau đó nhấn vào biểu tượng “poll” ở bên dưới.
tạo bình chọn trong nhóm chat facebook– Tại ô cửa sổ xuất hiện bạn hãy nhập nội dung câu hỏi vào ô aks question và các tùy chọn. Bạn có thể thêm nhiều lựa chọn bằng cách nhấn dấu +.
tạo bình chọn trong nhóm facebook– Cuối cùng hãy nhấn Create Poll để mọi người trong nhóm cùng đưa ra lựa chọn của mình.
tạo khảo sát trong nhóm facebook– Đây là tính năng mà facebook mới cập nhật cho người dùng, thật sự đây là tính năng rất tuyệt vời cho người dùng khi cần trao đổi, xin ý kiến các thành viên trong nhóm.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *