Home » Tips Máy Tính » Windows 10 » Hướng dẫn tạo User, xóa User trong windows 10

Hướng dẫn tạo User, xóa User trong windows 10

– Trong một máy tính nếu phải có nhiều người sử dụng chung một máy thì việc tạo ra nhiều User dành cho mọi người dùng khác nhau là cần thiết, mỗi người sẽ được cung cấp một user riêng và họ có thể sử dụng theo mục đích, yêu cầu riêng của mỗi người, sẽ không có sự phiền toái nào trong việc sử dụng máy tính chung cả. Đặc biệt hiện nay windows 10 mới vừa ra mắt sẽ chắc chắn có nhiều bạn chưa biết cách tạo user trên windows 10. Bài viết sau mienphitaive.com sẽ chia sẽ với các bạn cách tạo một tài khoản trên windows 10 và cách xóa một tài khoản trong windows 10.
Cách tạo USER Trong Windows 10
BƯỚC 1: Tại màn hình, các bạn chọn biểu tượng Cửa sổ Windowns ở góc dưới bên trái màn hình -> chọn tiếp PC settings
add user windows 10BƯỚC 2: Chọn tiếp User and accounts
tạo user trên windows 10BƯỚC 3:
– Chọn Other users ->Add a user
tạo tài khoản trong windows 10BƯỚC 4:
– Nhập Email (Để sử dụng làm tài khoản truy cập, Chú ý: Email hiện đang được sử dụng). Sau đó,chọn Next
cách tạo tài khoản mới trong windows 10BƯỚC 5:
– Thông báo tạo tài khoản User thành công. Chọn Finish
các bước tạo user trong windows 10BƯỚC 6:
– Trở lại giao diện PC setting, các bạn sẽ thấy tên tài khoản (Chính là Email các bạn đã nhập). Tại đây, các bạn chọn Edit
tạo tài khoản mới trong windows 10BƯỚC 7:
– Các bạn sẽ có 3 quyền để thiết lập cho tài khoản user vừa tạo đó là :
Administrator: Quản quản trị, admin – Có quyền thay đổi tất cả các thông tin, cài đặt trong hệ thống …
Standard User: Tài khoản thường – Không có quyền thay đổi các các thông tin quan trọng trong hệ thống
Child: Tài khoản trẻ em – Người dùng tạm thời, không được phép cài đặt, thay đổi bất cứ điều gì trong hệ thống
Chọn OK để thiết lập cài đặt
các loại tài khoản trong windows 10– Trong một thời gian sử dụng mà bạn muốn xóa một tài khoản nào đó vì người đó không còn sử dụng hay do nhiều tài khoản trên máy thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây để xóa một user trong windows 10.
Cách xóa USER Trong windows 10
– Tại giao diện PC setting, các bạn sẽ thấy danh sách tên tài khoản. Tại đây, các bạn đưa chuột tới tài khoản đó và chọn Remove. Như vậy tài khoản sẽ bị xóa khỏi hệ thống
xóa tài khoản  user trong windows 10– Qua hướng dẫn trên chắc các bạn đã biết cách tạo và xóa một user trong hệ thống Windows 10. So với cách tạo user trên windows XP và window 7, windows 8 có phần khác nhau.

About admin