Hướng dẫn xóa nhóm trên facebook cho điện thoại Android

Với ai đang sử dụng Facebook thì các bạn đều biết facebook cho phép bạn tạo ra một nhóm theo nhu cầu của mình, trong nhóm đó sẽ tập hợp những người cùng sở thích, đam mê hoặc cùng lớp, cùng quê, cùng trao đổi một vấn đề nào đó… Các thành viên có thể chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng của mình với các thành viên khác trong nhóm.
Trong khi việc tạo một group trên Facebook khá dễ dàng thì việc xóa group lại không như vậy. Bạn sẽ không thể tìm thấy tùy chọn xóa nhóm facebook(Delete group) trên Facebook giống như khi xóa page hay tiểu sử. Tuy nhiên với facebook trên điện thoại Android các bạn sẽ dễ dàng xóa một nhóm trên Facebook khi không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để làm được điều này là bạn phải là quản trị viên của nhóm đó.
Các xóa nhóm trên Facebook 
Bước 1: Đi tới nhóm cần xóa.
Bước 2: Nhấp vào tab “Thông tin” (Info).
Bước 3: Nhấp vào tùy chọn “Thành viên” (Members). Bạn sẽ nhìn thấy tất cả thành viên trong nhóm.
xóa nhóm facebook
xóa nhóm facebook khi đã tạo
Bước 4: Đây là công đoạn mất thời gian nhất. Bạn phải xóa tất cả thành viên khỏi nhóm cho tới khi chỉ còn lại một mình bạn. Nhấp vào nút 3 chấm nằm ngang cạnh tên mỗi thàn viên và chọn “Xóa thành viên” (Remove Member).
Bước 5: Cuối cùng, quay trở lại tab “Thông tin” và chọn Rời khỏi nhóm (Leave Group).
xóa nhóm facebook
xóa nhóm facebook và các thành viên
Chỉ cần là đúng theo hướng dẫn là các bạn dễ dàng xóa nhóm trên facebook khi không cần thiết nữa.
Các bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn xóa nhóm Zalo

Share this post

Post Comment