Home » Tải tài liệu » Tài Liệu tổng hợp » Nguồn gốc thành lập ngày nhà giáo 20-11

Nguồn gốc thành lập ngày nhà giáo 20-11

Chúng ta ai cũng biết ngày 20-11 là ngày nhà giáo, ngày để tôn vinh, để biết ơn các thầy, cô giáo đã tâm huyết truyền dạy cho chúng ta những điều tốt đẹp, những kiến thức bổ ích để mỗi người chúng ta trở thành những người thành đạt, những công dân có ích cho đất nước. Vậy bạn có biết nguồn gốc và ý nghĩa quan trọng của ngày 20-11 không? dưới đây là sơ lược tóm tắt lại quá trình thành lập ngày nhà giáo 20-11.
nguon goc ngay nha giao 20-11Bối cảnh thành lập ngày 20-11 trên thế giới.
– Tháng 7-1946 Liên hiệp quốc tế các công đòan giáo dục được thành lập. Trụ sở đặt tại Paris- Pháp, sau chuyển sang Áo rồi sang Tiệp khắc và từ năm 1977 trụ sở đặt tại Berlin- Đức.
– Năm 1949 tại hội nghị ở Vác-xa-va thủ đô Ba Lan, Liên hiệp quốc tế các công đòan giáo dục xây dựng một bản Hiến chương các nhà giáo.
– Tháng 7-1953 Công đoàn giáo dục Việt Nam được gia nhập tổ chức giáo giới quốc tế này. Tháng 8-1954 tổ chức công đoàn của các nhà giáo tiến bộ và cách mạng trên thế giới đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương các nhà giáo”, gồm 15 chương trong đó có một số nội dung chủ yếu là:
+ Đấu tranh chống lại các quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học.
+ Đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của các nhà giáo. – Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt nêu cao nghề dạy học. Từ 26 đến 30-8-1957 tại Vác-xa-va thủ đô Ba Lan, hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 đã quyết định lấy ngày 20-11 hằng năm là ngày “Hiến chương các nhà giáo”
Bối cảnh thành lập ngày 20-11 ở Việt Nam
Khi Đất nước ta thống nhất, ngày 20-11 đã được tổ chức rộng rãi trong cả nước và dần dần trở thành ngày truyền thống của giáo giới Việt Nam. Do tính chất và mục đích của tổ chức ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng CNXH; để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng bộ trưởng đã ra quyết định số 167-HĐBT ngày 28-9-1982: “hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày nhà giáo Việt Nam”. Và ngày 20-11-1982, Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình Hà Nội.
Nguồn: sưu tầm
Nếu các bạn có nhu cầu tham khảo chủ đề làm báo tường thì xem tại đây

About admin