Home » Tips Máy Tính » Chat+Internet » Những câu lệnh hay thường dùng trong Skype chat

Những câu lệnh hay thường dùng trong Skype chat

Bạn là người thường xuyên sử dụng Skype? Skype là phần mềm chat trực tuyến rát hay với nhiều chức năng hữu ích trong đó ngoài các thao tác từng bước để gửi tin nhắn, thêm bạn..thì Skype còn có tính năng hỗ trợ thực hiện những việc nêu trên bằng những mã lệnh một cách nhanh chóng. Skype có rất nhiều câu lệnh ẩn hữu ích, nhất là những câu lệnh được sử dụng trong việc chat nhóm, giúp chúng ta thao tác nhanh một vài hành động nào đó chỉ với câu lệnh đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến nó và biết cách sử dụng nó, do đó mienphitaive.com xin chia sẽ với các bạn một số câu lệnh thường dùng và cách sử dụng trong Skype.
Skype chat

Những câu lệnh hay thường dùng trong Skype chat

Để sử dụng được các câu lệnh này bạn chỉ việc gõ cú pháp giống như cột câu lênh và sữa nội dung trong dấu ngoặc  là có kết quả.

Câu lệnh

Nội dung

Gõ lệnh:    /me [text]

Tên của bạn sẽ xuất hiện theo nội dung bạn viết. Đồng thời đoạn chat định dạng như một thông báo của Skype (thay đổi nội dung trong ngoặc)

Gõ lệnh:        /topic [text]

Đổi tên cuộc trò chuyện nhóm (thay đổi nội dung trong ngoặc)

Gõ lệnh:      /add [skypename+]

Thêm một thành viên vào cuộc trò chuyện. Điền tên skype thay cho nội dung trong ngoặc

Gõ lệnh:            /alertson [text]

Tạo âm báo khi cuộc trò chuyện xuất hiện từ này. Ví dụ, nếu mình sử dụng lệnh /alertson Đạt . Thì khi các thành viên khác nói chuyện có từ Đạt, sẽ có âm báo. (thay đổi nội dung trong ngoặc)

Gõ lệnh:     /alertsoff

Tắt hoàn toàn các thông báo

Gõ lệnh:          /leave

Rời khỏi nhóm chat

Gõ lệnh:        /kick [skypename]

Lệnh này sẽ kick thành viên đó ra khỏi cuộc trò chuyện.

Gõ lệnh:         /get uri

Tạo một liên kết URL để người khác có thể tham gia vào nhóm theo link này.

Gõ lệnh:      /golive [token]

Bắt đầu tính năng gọi nhóm mà không cần phải mời từng người.

Gõ lệnh:          /invite [skypename]

Mời một người tham gia nhóm chat Điền tên skype thay cho nội dung trong ngoặc

Gõ lệnh:        /showmembers

Danh sách tất cả các thành viên đang tham gia nhóm chat, cùng với đó là vai trò của họ trong nhóm

Trên đây là vài câu lệnh đơn giản mà các bạn có thể tham khảo khi sử dụng Skype. Tính năng thông báo khi xuất hiện từ chỉ định là rất hay đó nha, nhất là chat nhóm với những nhóm có nhiều người chat.
Dĩ nhiên còn rất nhiều câu lệnh khác mà skype chat hỗ trợ mà mienphitaive chưa cập nhật cho các bạn, các bạn có thể tìm thêm trên Internet hoặc bài viết sau mienphitaive sẽ tiếp tục cập nhật để chia sẽ cho các bạn.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *