Home » Tips Máy Tính » Nối ô trong excel bằng phím tắt

Nối ô trong excel bằng phím tắt

Khi thao tác với excel việc Merge (nối) 2 hay nhiều ô lại với nhau là rất thường xuyên, để thao tác dễ dàng và nhanh chóng thì bạn có thể  tự tạo phím tắt để khi cần thì có thể chọn Merge and center (nối và canh giữa) một cách nhanh chóng.
Thực hiện
Bước 1: Đặt trỏ chuột tại thanh menu, bấm chuột phải –> chọn Customize

Nối ô trong excel bằng phím tắt
Bước 2: Xuất hiện khung Customize –> chọn tab Command, chọn Format trong list Categories. Trong danh sách ở bên phải (Commands), bạn chọn dòng Merge and Center và kéo rê lên thanh Công cụ.

Nối ô trong excel bằng phím tắt
Bước 3:: Sau khi tạo được biểu tượng Click here to enlarge, để chuột tại biểu tượng này –> bấm chuột phải –> chọn Image and Text

Nối ô trong excel bằng phím tắt
Sau bước 3 trên thanh công cụ sẽ xuất hiện biểu tượng: Merge and Center
Khi đó các Bạn đã có thể dùng phím tắt Alt+M để gộp ô. (M là ký tự gạch chân)
Chú ý
1. Tại Bước 2 nếu trên đã có biểu tượng Click here to enlarge trên thanh công cụ thì sau khi xuất hiện khung Customize có thể kích chọn chuột phải tại biểu tượng luôn (không cần phải tạo) và chọn Image and Text
2. Trường hợp muốn thay đổi ký tự gạch chân dùng phím tắt (Alt+..), sau khi bấm chuột phải tại biểu tượng Click here to enlarge, chọn dòng Name: &Merge and Center thay đổi vị trí của & sẽ được theo ký tự tùy thích.

Nối ô trong excel bằng phím tắt

About admin

One comment

  1. HIc, mình là EX13, làm không được, có bạn nào giúp mình không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *