Home » Tips Máy Tính » Phân biệt tính năng AutoRun và Autoplay trong windows

Phân biệt tính năng AutoRun và Autoplay trong windows

Bạn là một ngừi sử dụng máy tính đã lâu nhưng có một điều chắc bạn sẽ chưa biết rõ đó chính là tính năng AutoRun và AutoPlay có trong Windows, không chỉ một mình bạn mà có thể có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về 2 tính năng này, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề này và giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về 2 vấn đề này.
AutoPlay là một tính năng trong Windows sẽ tự động quét một thiết bị khi nó được kết nối với máy tính của bạn và dựa trên các thiết lập của bạn hoặc là sẽ thực hiện một hành động cụ thể hay không làm gì cả.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng AutoRun và AutoPlay là hai chức năng giống nhau, cùng thực hiện một nhiệm vụ, nhưng điều đó không chính xác. Autorun là một tính năng mà lần đầu tiên xuất hiện trong Windows 95! Ý nghĩa chính xác của nó là gì? Để thực hiện cài đặt ứng dụng từ CD mà bạn không biết để cài đặt khi đó chức năng AutoRun sẽ giúp bạn cài đặt dễ dàng hơn. Nếu một đĩa CD chứa một tập tin có tên autorun.inf trong thư mục gốc, Windows sẽ phát hiện nó tự động và làm theo hướng dẫn trong tập tin đó.
File này thường rất đơn giản và cơ bản chỉ cần trỏ đến một tập tin trên đĩa, thường là các tập tin cài đặt hoặc cài đặt tập tin. Dưới đây là một ví dụ dưới đây:
autorun-fileTrong Windows XP và trước đó, tập tin sẽ được đọc và tự động chạy mà không cần bất kỳ câu hỏi với người sử dụng. Nếu bạn đã từngsử dụng một cài đặt đĩa CD / DVD cho một phần cứng hoặc một chương trình trong Windows XP hoặc trước đó, nó sẽ tự chạy khi bạn đưa đĩa vào.

Điều này rõ ràng đặt ra nguy cơ bảo mật nghiêm trọng và Microsoft giới thiệu AutoPlay như một cách để sửa chữa vấn đề. việc AutoPlay là để kiểm tra một thiết bị phương tiện truyền thông mới được kết nối, xác định loại nội dung nào và sau đó hiển thị một hộp thoại cho phép người sử dụng để khởi động một ứng dụng để mở, chạy hoặc hiển thị nội dung.

Bây giờ tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang chạy, AutoRun và AutoPlay sẽ làm việc khác nhau. Trong tất cả các phiên bản Windows trước đó hơn so với Windows Vista, AutoRun được thực hiện trước khi AutoPlay, trừ khi AutoRun bị vô hiệu hóa. Nếu nó không bị vô hiệu hóa, AutoRun sẽ thực thi và nó sẽ tìm kiếm các tập tin autorun.inf.

Trong Windows XP, nếu các tập tin autorun.inf được tìm thấy, AutoRun có thể đi trước và bỏ qua AutoPlay hoàn toàn và khởi động các ứng dụng mà không hỏi ý kiến của người dùng.

Trong Windows Vista và cao hơn, AutoRun không vượt qua được AutoPlay. Nếu có một tập tin autorun.inf, nó vẫn sẽ được đọc, nhưng thay vì các ứng dụng được khởi chạy tự động, một hộp thoại sẽ bật lên với một danh sách các lựa chọn, một số trong đó có thể là từ các tập tin autorun.inf.

Các bạn có thể thấy rõ ràng hơn qua ví dụ nhỏ sau: giả sử có một đĩa CD driver của MSI khi mở trên Windows XP, Windows 7 và Windows 10 để xem những gì sẽ xảy ra.

Trước tiên khi mở trong Windows XP, đĩa được đọc, một tập tin autorun.inf được tìm thấy và các chương trình cài đặt MSI tự động hiện lên trên màn hình.
windows-xp-autorunTuy nhiên, khi mở đĩa CD cùng vào Windows 7, người dùng sẽn nhận được hộp thoại AutoPlay sau đây:
autoplay-windows-7Như bạn có thể thấy, autoplay khởi chạy các tập tin DVDsetup.exe đề cập trong các tập tin autorun.inf, nhưng bây giờ bạn nhận được tùy chọn để lựa chọn. Điều này cũng đúng cho Windows 10. Đây lần đầu tiên bạn nhận được một thông báo trên màn hình của bạn.
tap-to-chooseNếu bạn bấm vào đó, nó sẽ mang đến những hộp thoại AutoPlay nơi bạn có thể chọn những hành động để thực hiện.
choose-action-discNhìn chung, bạn có thể tắt tính năng AutoPlay trong Windows 7 và phiên bản cao hơn, nó sẽ không làm hại máy tính của bạn. Tất cả AutoPlay làm là phát hiện các phương tiện truyền thông và hiển thị các tùy chọn cho bạn.

About admin