Home » Blog-Web » Code quản lý điểm, quản lý học sinh THPT

Code quản lý điểm, quản lý học sinh THPT

Tên chương trình: QUẢN LÍ ĐIỂM THPT
Ngôn ngữ lập trình: C# có đầy đủ code
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tùng, đại học An Giang
Dung Lượng Download : 16.21MB
Chức năng: Quản lý quản lý điểm thpt kết nối SQL Server 2000

Pass: mienphitaive.com
download phan mem

Nhận xét cá nhân tôi:

Mặc dù đây là code đồ án tốt nghiệp nhưng code có đầy đủ các chức năng cơ bản để quản lý hoàn thiện một trường học. Ngoài ra nếu bạn nào muốn hoàn thiện hơn bộ code này thì có thể viết thêm những chức năng khác.

Code đã được tác giả debug sẳn các bạn có thể vào thư mục Bin > debug chạy file QLHocSinhTHPT.exe để chạy thử code

Hướng dẫn add database và chạy thử code

– Bước 1: Cài SQL 2000 vào máy và tải code về máy tính (Tinhochay sẽ giới thiệu cách cài đặt SQL ở bài sau, nếu  bạn chưa biết cách cài đặt)

– Bước 2: Vào Start > Programs > Microsoft SQL server > Query Analyzer .

code quản lý thpt

Tại cửa sổ Query bạn mở file database trong thư mục database mà bạn vừa tải về

download code quản lý điểm

Tiếp theo bạn nhấn F5 để chạy code đó. và kiểm tra database có được khởi tạo thành công hay không bằng cách vào Start > Programs > Micrsoft SQL server > Enterpise Manager > Database xem database có tên QLhocsinhTHPT hay không

code quản lý học sinh thpt

Bước 3: Từ code bạn vừa tải về bạn vào thư mục Bin > debug chạy file QLhocsinhTHPT.exe để chạy chương trình

souce code quản lý học sinh

Thông tin đăng nhập như sau

Tên đăng nhập : admin

Mật khẩu đăng nhập: admin

Hoặc:

Tên đăng nhập : tinhochay

Mật khẩu đăng nhập: 123

code quản lý học sinh thpt đầy đủ

giao diện của chương trình khi đăng nhập thành công:

share code quản lý học sinh thpt

một số chức năng chính của code:

– Quản lý lớp học

– Quản lý khối học

– Quản lý học kỳ

– Quản lý năm học

– Quản lý môn học

– Quản lý điểm

…….

Thông tin tác giả
Nguyễn Hoàng Tùng
DH6TH2
Khoa KTCNMT – Dai hoc An Giang.
Email: hoangtung@inbox.com
—————————————–

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *