Home » Tips Máy Tính » Windows 10 » Sữa lỗi There was a problem refreshing your PC. No changes were made

Sữa lỗi There was a problem refreshing your PC. No changes were made

Trong Windows có chức năng tự sửa chữa những lỗi nhỏ như khi bị mất điện đột ngột…lúc đó khi bạn khởi động máy tính thì Windows sẽ chạy tự động và tự động khắc phục sự cố. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ không thể thực hiện được Refresh hay Reset lại máy và sự cố sẽ không thể khắc phục được. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi There was a problem refreshing your PC. No changes were made. Lỗi này xuất hiện khi bạn cố gắng chọn Refresh hay Reset.
There was a problem refreshing your PC. No changes were madeKhi bạn chọn bất kỳ Refresh hay Reset điều không thể thực hiện như bình thường.
fix There was a problem refreshing your PC. No changes were madeCách thực hiện.
– Khi bị lỗi sửa chữa hệ thống thì click vào Command prompt.
lỗi There was a problem refreshing your PC. No changes were made– Cửa sổ tiếp theo, bạn đăng nhập tài khoản Admin nhé
sữa There was a problem refreshing your PC. No changes were made– Cuối cùng, khi cửa sổ Command Prompt đã sử dụng được, bạn đánh vào các lệnh sau đây:
cd %windir%\system32\config
ren system system.001
ren software software.001
khắc phục There was a problem refreshing your PC. No changes were madeBạn đóng chương trình Command Prompt lại, sau đó tiến hành khởi động lại máy. Lỗi sẽ được sửa.
Nếu như thực hiện xong mà vẫn không thể khắc phục được thì chỉ còn cách là cài lại hệ điều hành thôi.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *