Home » Tag Archives: chỉnh file hosts vào facebook

Tag Archives: chỉnh file hosts vào facebook

File hosts vào facebook khi bị chặn 2015

Một trong những cách để truy cập vào facebook khi bị chặn đó là sữa file hosts. Phương pháp thực hiện như sau: – Mở cửa sổ My computer lên tìm theo đường dẫn C:\\WINDOWS\system 32\driver\etc tìm và mở file hosts lên như hình bên dưới, bạn phải chú ý mở cho đúng đường dẫn nhé. – Chọn chuột phải lên file hosts > Chọn Open. – Mặc định trong máy tính đã có chương trình Notepad để mở loại …

Read More »