Home » Tag Archives: đổi pass facebook

Tag Archives: đổi pass facebook

Cách đổi mật khẩu facebook dễ nhất

thay đổi mật khẩu facebook

Facebook hiện cho phép bạn thay đổi mật khẩu với điều kiện 2 mật khẩu liên tiếp phải cách nhau 60 ngày. Đổi mật khẩu là điều cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn. Nếu thấy mật khẩu của bạn không an toàn, hoặc vì một lý do nào đó bạn đã bị lộ mật khẩu thì bạn có thể áp dụng cách sau để thay đổi mật khẩu cho tài khoản của mình. Đầu tiên đăng nhập …

Read More »