Hướng dẫn cài đặt chương trình iBHXH chi tiết

iBHXH là phần mềm quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ thẻ và quản lý thu chi các chế độ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt…