Bạn đang cần một tài khoản email để trao đổi công việc với người khác nhưng không biết sử dụng dịch vụ email nào, bạn vẫn chưa biết lập email cho riêng minh? Không chỉ riêng bạn mà sẽ là…
Tạo nhóm gmail để gửi thư đồng loạt nhanh chóng

Các dịch vụ chat hiện nay đều có chức năng tạo nhóm điển hình như facebook, skype chat, yahoo….và dĩ nhiên Gmail cũng vậy, khi bạn tạo mail để sử dụng ngoài việc chỉ gửi mail đến một vài người…
Hướng dẫn tạo gmail chi tiết miễn phí

Gmail là một dịch vụ webmail của Google, gmail cung cấp cho người dùng 15GB miễn phí. Gmail giúp bạn có thể gửi thư đến người khác (Có thể người đó sở hữu địa chỉ gmail giống bạn hay yahoo…