File hosts vào facebook tháng 10-2017 cho mạng VNPT, FPT, VIETTEL

Máy tính của bạn thường xuyên không truy cập được facebook? Hiện nay có rất nhiều cách vào facebook khi bị chặn như dùng phần mềm, thay đổi DNS…nhưng cách điền thông tin file hosts Windows được nhiều người sử…
Dùng chrome vào facebook không bị chặn

Có rất nhiều cách để các bạn có thể vào facebook như sữa DNS, sửa file host, dùng phần mềm để đổi địa chỉ IP. Hôm nay tinhochay sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tiện ích mở rộng của Chrome…