Home » Tips Máy Tính » Cách đổi tên người dùng trong windows

Cách đổi tên người dùng trong windows

Đôi khi bạn sử dụng máy tính nhưng tên máy không phải là tên của bạn! Do bạn nhơ người khác cài hệ điều hành hay bạn sử dụng hệ điều hành đã ghost sẳn nên dĩ nhiên máy tính sẽ mang một cái tên khác. Máy tính của bạn sẽ được đổi sang tên của bạn bằng những thủ thuật sau:
– Đổi tên máy tính: Bấm phím phải chuột vào My Computer rồi chọn Properties trong menu ngữ cảnh => chọn bảng Computer Name và bấm nút Change => gõ tên mới trong ô Computer Name (không được trùng với tên account trong máy) => khởi động lại Windows để thay đổi có hiệu lực.
đổi tên người dùng trong windows– Đổi tên người cài đặt Windows: Mở Start/Run, gõ regedit rồi bấm OK > tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion trong cửa sổ bên trái Registry Editor > Ở cửa sổ bên phải, bạn bấm kép chuột vào mục RegisteredOrganization để thay đổi tên đơn vị và mục Registered Owner để thay đổi tên người sử dụng.
cách đổi tên người dùng trong windows– Đổi tên người sử dụng máy (hiển thị mỗi khi đăng nhập): Vào Control Panel/ Administrative Tools/ Computer Management > Trong khung bên trái của cửa sổ Computer Management, bạn chọn Local users and groups/ Users > Trong khung bên phải, bạn bấm phím phải chuột vào account có tên chủ cũ, chọn Rename trong menu ngữ cảnh rồi thay đổi thành tên của mình > bấm kép chuột vào tên vừa đổi, nhập tên đầy đủ vào ô Full name (tên này sẽ hiển thị trong màn hình đăng nhập thay cho tên user)
cách đổi tên người dùng trong windowsChúc các bạn thành công!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *