Home » Tips Máy Tính » Chat+Internet » Tìm kiếm email chưa đọc trong hộp thư đến của gmail

Tìm kiếm email chưa đọc trong hộp thư đến của gmail

Gmail là dịch vụ gửi và nhận thư được nhiều người sử dụng, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Từ cá nhân cho đến doanh nghiệp đề sử dụng Gmail. Do tính bảo mật cao, gửi nhận thư nhanh chóng, chính xác, mỗi tài khoản gmail cung cấp cho bạn 25GB bạn thoải mái gửi thư và lưu trữ thông tin. Nhưng khi tài khoản gmail của bạn có quá nhiều mail mà vì lý do nào đó các mail chưa đọc nằm ở các vị trí sau cùng hoặc không rõ thì bạn có thể sử dụng lệnh sau để tìm kiếm các mail chưa đọc
Tìm kiếm email chưa đọcTại khung Search, gõ lệnh sau: label:unread in:inbox sau đó Enter như vậy là các mail chưa đọc sẽ hiện tất cả ra. bạn cứ thoải mái đọc hay xóa mà không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm!
P/s mail rất hay bạn chỉ cần gõ lệnh label: là gmail sẽ tự động hiển thị các lệnh mà gmail cung cấp!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *