Home » Tải tài liệu » Tài Liệu tổng hợp » Tổng hợp các bài tập C++ của Ths Nguyễn Hà Giang

Tổng hợp các bài tập C++ của Ths Nguyễn Hà Giang

Đối với C sharp có các bài giảng sau:

 1. -Chương 1: Slide giới thiệu môn học
 2. Chương 2: Slide tổng quan về .NET Framework
 3. Chương 3: Slide ngôn ngữ lập trình C#
 4. Chương 4: Slide xây dựng lớp & tạo đối tượng
 5. Chương 5: Slide delegate & event
 6. Chương 6: Windows Forms
 7. Chương 7: Windows controls
 8. Chương 8: SDI & MDI Chương 9: GD
 9. Chương 10: ADO.NET Chương 10: Common dialog & custom control
 10. Chương 11: Xử lý ngoại lệ

Đối với C++ có các bài C++ sau

 1. Đề thi thực hành 1 : Xây dựng ứng dụng Windows Form để quản lý việc tính tiền khám cho bệnh nhân
 2. Bài thực hành số 1 ( có hướng dẫn ) : Tạo lớp Student và Tạo lớp Tester theo yêu cầu
 3. Bài thực hành số 2 ( có hướng dẫn ) : Xây dựng một ứng dụng Console cơ bản quản lý danh sách các cuốn sách ….
 4. Bài thực hành số 3 ( có hướng dẫn ) : Tạo một lớp Account , viết các phương thức constructor, phương thức hiển thị thông tin tài khoản, phương thức nhập thông tin tài khoản (từ bàn phím), tạo lớp AccountList
 5. Bài thực hành số 4 ( có hướng dẫn ) : Tạo một ứng dụng Windows Form cơ bản tính tiền công dịch vụ cho một lần đi khám tại phòng nha
 6. Bài thực hành số 5 ( có hướng dẫn ) : Xây dựng ứng dụng theo yêu cầu sau: Một phòng lab muốn thiết lập một Sercurity Panel đặt bên ngoài cửa. Chỉ cho phép những các các nhân có trách nhiệm mới được vào và mỗi lần đăng nhập họ phải nhập các sercurity code được cung cấp. Những sercurity code (hay còn gọi là access code) sau được xem là hợp lệ và cung cấp cho các nhóm nhân viên như bảng ….
 7. Bài thực hành số 6 ( có hướng dẫn ) : Xây dựng ứng dụng Windows Forms mô phỏng theo mô tả như sau: – Tại một quán ăn nhanh, người ta muốn toàn bộ công việc order các món ăn được diễn ra một cách nhanh chóng và chuNn hóa. Nên họ xây dựng một hệ thống e- order, hệ thống này được thực hiện thông qua một chương trình order cài đặt trên máy PDA, mỗi người phục vụ sẽ được cung cấp một PDA, khi khách hàng gọi món thì người phục vụ này sẽ đến tận bàn, và sử dụng chương trình e-order đó trên PDA để order món ăn. Khi việc order xong thì người phục vụ sẽ chọn chức năng send order và thông tin này sẽ được gởi xuống nhà bếp thông qua hệ thống wireless được cài đặt…
 8. Bài thực hành số 7 ( có hướng dẫn ) : Xây dựng ứng dụng Windows Form minh họa quản lý thông tin sinh viên khoa CNTT, mục đích quản lý các thông tin cơ bản của các sinh viên, bao gồm một số thông tin như sau: ….
 9. Bài tập Notepad (có hướng dẫn) : Windows Application: Windows Forms: Single Document Interface RichTextBox MenuStrip, ToolStrip, StatusStrip StreamReader, StreamWriter OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog, FontDialog
 10. Homework 2 : Xây dựng một chương trình Typing đơn giản, chương trình chứa một bàn phím ảo mô phỏng các phím cơ bản của Keyboard
 11. Homework 3 : Xây dựng một game Picture Match. Game được mô tả như sau: cho n tấm hình được “lật úp” (n là số chẵn), trong đó thật sự chỉ có n/2 hình khác nhau. Mỗi lần click vào hình thì hình đó sẽ hiện lên, người chơi sẽ nhớ hình ở vị trí đó. Nếu lần click kế tiếp là cùng hình đó thì xem như hình được tìm thấy, và hai vị trí chứa hình đó xem như được mở. Người chơi tiếp tục mở (lật) các hình khác cho đến hết. Mỗi lần lật một hình xem như là một bước đi (step), ngoài ra thời gian chơi cũng được hiển thị

bài tập c++

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *