Home » Giải Trí » Games » Tổng hợp link download game GTA – Cướp đường phố!

Tổng hợp link download game GTA – Cướp đường phố!

Game GTA là game thuộc dạng “cướp đường phố” bạn có thể quậy phá đánh người … với các  phiên bản trước thì đồ họa không được bắt cho lắm nhưng từ phiên bản thứ 4 mình đã test thì đồ họa rất ok! các nhân vật cũng đẹp hơn đường phố đẹp hơn, bạn có thể đánh cảnh sát, cướp xe… xuống biển… dưới đây mình sưu tầm link đủ bộ từ 1- 4
GTA 1
http://upfile.vn/2iLy
http://upfile.vn/1SCF
Hoặc:
http://www.4shared.com/rar/Q891pYmm/…ay_1part1.html
http://www.4shared.com/rar/nWjbDmUV/…ay_1part2.html
GTA 2 

Pass unrar: vn-zoom.com 

GTA 3
http://upfile.vn/2FP5
http://upfile.vn/2FPm
Pass: vn-zoom.com
Hoặc
http://www.4shared.com/rar/PPXa6ii3/Game_hay_3part1.html
http://www.4shared.com/rar/BtpzSKHZ/Game_hay_3part2.html
GTA Vice City
http://upfile.vn/35Hv
http://upfile.vn/2fCl
http://upfile.vn/2FJ9
http://upfile.vn/35Kv
http://upfile.vn/2FKa
http://upfile.vn/35Ow
http://upfile.vn/2FOm
Pass: vn-zoom.com
Hoặc:
Code:
http://www.4shared.com/rar/uYgZ0dGL/VCpart01.html
http://www.4shared.com/rar/2w8D5032/VCpart02.html
http://www.4shared.com/rar/RguZUbne/VCpart03.html
http://www.4shared.com/rar/WLb3Esoq/VCpart04.html
http://www.4shared.com/rar/QlOVX4R0/VCpart05.html
http://www.4shared.com/rar/W6KT52Qw/VCpart06.html
http://www.4shared.com/rar/Q3Fatoqn/VCpart07.html
Pass: vn-zoom.com
GTA Sanandreas
http://upfile.vn/2FYl
http://upfile.vn/1PX4
http://upfile.vn/361v
http://upfile.vn/2G1q
Hoặc:
http://www.4shared.com/rar/2trP5lOM/Game_SApart01.html
http://www.4shared.com/rar/VOX7aNCy/Game_SApart02.html
http://www.4shared.com/rar/lvHbG1Da/Game_SApart03.html
http://www.4shared.com/rar/1dDWCuzV/Game_SApart04.html
GTA IV
1 http://upfile.vn/31Uu hoặc http://www.4shared.com/rar/wFyuIueW/…lunpart01.html
2 http://upfile.vn/2BUp hoặc http://www.4shared.com/rar/FCUHcQhi/…lunpart02.html
3 http://upfile.vn/31Vx hoặc http://www.4shared.com/rar/FI4jJSrW/…lunpart03.html
4 http://upfile.vn/1LS3 hoặc http://www.4shared.com/rar/AJv5Ymn0/…lunpart04.html
5 http://upfile.vn/1LU3 hoặc http://www.4shared.com/rar/G_986gow/…lunpart05.html
6 http://upfile.vn/31WB hoặc http://www.4shared.com/rar/X4mA8LJg/…lunpart06.html
7 http://upfile.vn/2BW1 hoặc http://www.4shared.com/rar/ya1hdZEy/…lunpart07.html
8 http://upfile.vn/1LU9 hoặc http://www.4shared.com/rar/2kpXC0OU/…lunpart08.html
9 http://upfile.vn/1LY9 hoặc http://www.4shared.com/rar/Y7OFmxKA/…lunpart09.html
10 http://upfile.vn/2C0b hoặc http://www.4shared.com/rar/4AOYIdjG/…lunpart10.html
11 http://upfile.vn/2C1l hoặc http://www.4shared.com/rar/TbQD9RZM/…lunpart11.html
12 http://upfile.vn/2C0t hoặc http://www.4shared.com/rar/MB1I-We3/…lunpart12.html
13 http://upfile.vn/W0e hoặc http://www.4shared.com/rar/9D0sb9-3/…lunpart13.html
14 http://upfile.vn/W26 hoặc http://www.4shared.com/rar/Vs5tPD-b/…lunpart14.html
15 http://upfile.vn/1M8B hoặc http://www.4shared.com/rar/zazxJsDq/…lunpart15.html
16 http://upfile.vn/1Mcs hoặc http://www.4shared.com/rar/uA-L-ZaN/…lunpart16.html
17 http://upfile.vn/W7n hoặc http://www.4shared.com/rar/BRodX93d/…lunpart17.html
18 http://upfile.vn/Wb0 hoặc http://www.4shared.com/rar/IhWfgCiP/…lunpart18.html
19 http://upfile.vn/Wbo hoặc http://www.4shared.com/rar/wLKfXS3Z/…lunpart19.html
20 http://upfile.vn/1Mfw hoặc http://www.4shared.com/rar/Uh75A5c-/…lunpart20.html
21 http://upfile.vn/1MfH hoặc http://www.4shared.com/rar/NasLmPT6/…lunpart21.html
22 http://upfile.vn/Wet hoặc http://www.4shared.com/rar/2otqno4k/…lunpart22.html
23 http://upfile.vn/Wf7 hoặc http://www.4shared.com/rar/4QBTioVj/…lunpart23.html
24 http://upfile.vn/Wfw hoặc http://www.4shared.com/rar/7yCqb23h/…lunpart24.html
25 http://upfile.vn/Wm2 hoặc http://www.4shared.com/rar/Xf7eUZcJ/…lunpart25.html
26 http://upfile.vn/Wo5 hoặc http://www.4shared.com/rar/wXW02Tof/…lunpart26.html
27 http://upfile.vn/Woj hoặc http://www.4shared.com/rar/YwxntOuS/…lunpart27.html
28 http://upfile.vn/Woz hoặc http://www.4shared.com/rar/LLY00IUu/…lunpart28.html
29 http://upfile.vn/Wpa hoặc http://www.4shared.com/rar/rpPOROAY/…lunpart29.html
30 http://upfile.vn/Wq2 hoặc http://www.4shared.com/rar/9teHxSyT/…lunpart30.html
31 http://upfile.vn/Wqn hoặc http://www.4shared.com/rar/LqB0-rnh/…lunpart31.html
32 http://upfile.vn/Ws3 hoặc http://www.4shared.com/rar/b3OPzD69/…lunpart32.html
33 http://upfile.vn/Wsa hoặc http://www.4shared.com/rar/GtergoZi/…lunpart33.html
34 http://upfile.vn/Wsp hoặc http://www.4shared.com/rar/HWTWS2As/…lunpart34.html
35 http://upfile.vn/1Mwx hoặc http://www.4shared.com/rar/VEHVzCQT/…lunpart35.html
36 http://upfile.vn/1MwK hoặc http://www.4shared.com/rar/26CaukEm/…lunpart36.html
37 http://upfile.vn/1Mxt hoặc http://www.4shared.com/rar/mEQSR4iY/…lunpart37.html
38 http://upfile.vn/Ww4 hoặc http://www.4shared.com/rar/y_yidLp4/…lunpart38.html
39 http://upfile.vn/Wwo hoặc http://me.zing.vn/apps/sharefile?par…AwKzY4MTYyMjAz
40 http://upfile.vn/1Myt hoặc http://www.4shared.com/rar/MSkqnjQ6/…lunpart40.html
41 http://upfile.vn/Wxn hoặc http://www.4shared.com/rar/A-gNxWpT/…lunpart41.html
42 http://upfile.vn/Wy5 hoặc http://me.zing.vn/apps/sharefile?par…UwKzY4MTYyMjAz
43 http://upfile.vn/2cD9 hoặc http://me.zing.vn/apps/sharefile?par…Q5KzY4MTYyMjAz
44 http://upfile.vn/2CEb hoặc http://www.4shared.com/rar/mcKX-kYw/…lunpart44.html
45 http://upfile.vn/2CEv hoặc http://www.4shared.com/rar/Ow7dYL2d/…lunpart45.html
46 http://upfile.vn/2CFE hoặc http://www.4shared.com/rar/-bLeZPge/…lunpart46.html
47 http://upfile.vn/2CKq hoặc http://www.4shared.com/rar/ldspsU4l/…lunpart47.html
48 http://upfile.vn/1MO5 hoặc http://www.4shared.com/rar/UlbICpDE/…lunpart48.html
49 http://upfile.vn/2CNt hoặc http://www.4shared.com/rar/EJ7V0Mxu/…lunpart49.html
50 http://upfile.vn/2CUd hoặc http://www.4shared.com/rar/yw89JXma/…lunpart50.html
GTA IV EPISODES FROM LIBERTY CITY
http://up.4share.vn/d/7d4f494c4a4b4e48
Hoặc:
http://www.fshare.vn/file/T370RXV90T/
http://www.fshare.vn/file/TY51SJ34NT/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *