Home » Giải Trí » Video, phim » Xem hài giải cứu cà tưng (Lê Lộc, Xuân Nghị, Thanh Tân…)

Xem hài giải cứu cà tưng (Lê Lộc, Xuân Nghị, Thanh Tân…)

Một sản phẩm hài mới của nhóm cà tưng với những gương mặt quen thuộc như Hoàng Mèo, Xuân Nghị, Lê Lộc, Thanh Tân, Duy Phước
♥ Kịch bản : Phan Ngọc Liên
♥ Đạo diễn : A Tô
♥ Diễn viên: Nhóm Cà Tưng
Xem clip giải cứu cà tưng

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *