All Stories

Download XAMPP 1.7.4 kèm cách cài đặt và sử dụng

Giới thiệu về XAMPP – XAMPP là gói cài đặt localhost được tích hợp tất cả những thành phần cần thiết như : Apache, MYSQL, PHP, Perl … Các thành phần trong XAMPP 1.7.4 * Apache 2.2.17 * MySQL 5.5.8…