All Stories

Chèn nút bookmark (đánh dấu trang) vào website

Trên mỗi trình duyệt Web như firefox, chrome, IE…đều có chức năng lưu lại trang hay còn gọi là bookmark. Đúng như tên gọi của nó bookmark giúp người dùng lưu lại những trang web, những bài viết nào hay…
Plugin tự động tạo Seo auto links trong bài viết

Nếu Website của bạn đang sử dụng mã nguồn mở WordPress bạn nên sử dụng một plugin để tăng cường khả năng seo Internal links trên Website của mình. Ai cũng biết mã nguồn WordPress hỗ trợ seo rất tốt…
Làm hiện các nút soạn thảo ẩn trong WordPress

Nếu bạn đang sử dụng trình soạn thảo của WordPress thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thiếu rất nhiều chức năng cơ bản. Chỉ có một vài chức năng như canh lề, tô đậm, in nghiên… Bạn muốn trình…
WordPress video gallery, plugin làm site video cho WordPress

– Bài viết này tinhochay xin chia sẽ với các bạn yêu thích wordpress một plugin chuyên làm site video bằng wordpress hoặc có thể tích hợp vào site wordpress mà bạn đang có để làm phong phú thêm nội…