All Stories

Phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định?

Câu hỏi : Phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định? Trả lời:(Tham Khảo) 1. Khái Niệm Phủ Định Và Phủ Định Biện Chứng Trong thế giới hiện tượng, vật chất các sự vật luôn luôn biến chuyển…
Định nghĩa hàng hóa?Thuộc tính của hàng hóa?

Câu hỏi :Định nghĩa hàng hóa?Thuộc tính của hàng hóa? Trả lời (Tham Khảo) – ĐN hàng hóa: Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đem trao đổi, đem…
Phân tích quy luật quan hệ sản xuất …

Câu hỏi như sau: Phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của l­­ực lượng sản xuất?Rut ra y nghia: Trả Lời (Sưu Tầm) Phân tích: Điều đầu tiên bạn cần phải quan…