All Stories

Kiểm tra máy tính sử dụng chuẩn UEFI hay legacy

Như đã đề cập ở bài viết trước hiện nay các dòng laptop đa phần đều hỗ trợ chuẩn UEFI để thay cho chuẩn Legacy cũ. Nếu bạn đang thắc mắc máy tính của mình đang sử dụng theo chuẩn…
Tại sao laptop Sony Vaio không thể boot và bios được

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc laptop hiệu Sony Vaio mỗi khi có sự cố bạn sẽ gặp phải khó khăn nếu như bạn đã quen sư dụng các dòng laptop khác. Khó khăn mà mienphitaive đề cập ở…