All Stories

Xóa triệt để file Windows.old trên Windows 10

Khi bạn cài đặt lại hệ điều hành thì thường Windows sẽ tạo trên ổ đĩa của bạn một thư mục có tên Windows.old, mục đích chính là giúp bạn có thể quay lại hệ điều hành cũ nếu bạn…
Cách gỡ bỏ mật khẩu file pdf thành công online.

Bạn đang có một file PDf nhưng không thể mở, chỉnh sửa được chúng? vì file này đã được cài đặt mật khẩu do đó bạn cần phải gỡ bỏ mật khẩu trước khi thực hiện mọi việc. Bài viết…
Công cụ đọc số thành chữ trong excel

Với những ai thường xuyên làm ở văn phòng hay dân kế toán, ngân hàng thương xuyên sử dụng excel thì việc đỗi các dãy số thành chữ là điều thường xuyên xảy ra. Thông thường bạn sẽ tự gõ…
Gõ tiếng việt trong proshow producer (Có dấu)

Phần mềm ProShow Producer hỗ trợ người dùng tạo video từ ảnh, video và nhiều âm thanh khác nhau. Do đây là một chương tình nước ngoài nên việc hỗ trợ gõ Tiếng Việt trong ProShow Producer (như chú thích..)…