Email là gì? những thuật ngữ cần biết về Email

Ngày nay Internet phát triển mạnh mẽ hầu phần lớn người sống từ thành thị hay ở nông thôn miễn có kết nối internet, 3g đều sở hữu riêng cho mình một địa chỉ email. Mặc dù sử dụng rất nhiều nhưng sẽ có nhiều bạn sẽ không hề hiểu được email là gì có người có thể nhầm lẫn giữa email, gmail, yahoo mail, hotmail….vậy email là gì và làm sau phân biệt được email với gmail, yahoo mail…
Lịch sử của email:
Email hay còn cách viết khác là e-mail nó được viết tắt từ electronic mail trong tiếng Anh. Email được phổ biến từ năm 1993. Chúng ta có thể dịch từ này có ý nghĩa là thư điện tử, đúng như tên gọi của nó thư này chỉ có thể sử dụng trên các thiết bị điện tử. Chứ không phải như thư bình thường. Mà ta bắt buộc phải có thiết bị điện tử và có kết nối internet để có thể soạn để gửi và nhận thư.

Môt số khái niệm thuật ngữ bạn cần biết khi sử dụng email:
Mail server là gì: để có thể nhận và gửi hay lưu trữ email. Ta cần một nơi đóng vai trò làm nơi lưu trữ, gửi và nhận email. Ngoài ra mail server sẽ là nơi để quản lý các tài khoản email thuộc mail server đó.
Ví dụ:
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí. Như yahoo mail với đuôi @yahoo.com và nhiều đuôi khác như @yahoo.com.vn,… Các đuôi này nhầm phục vụ cho các quốc gia riêng biệt. Google thì cung cấp dịch vụ email miễn phí với đuôi là @gmail.com. Microsoft thì có rất nhiều đuôi khác nhau như @live.com, @outlook.com, @msn.com, @hotmail.com,…
Như vậy thì các dịch vụ thư điện tử như Gmail, yahoo mail, hotmail chỉ là một trong những dịch vụ để giúp chúng ta gửi và nhận thư với người khác hay chúng ta thường gọi là email.
Email hosting, email address là gì: Email hosting là dịch vụ email riêng. Khác với các email miễn phí. Các email miễn phí các email được tạo ra để phục vụ cho công việc của công ty, tổ chức. Các email thường có đuôi là tên miền của công ty. Còn email address chính là địa chỉ email của bạn.
POP3, IMAP là gì: Đây là 2 giao thức để nhận email về máy qua mail client. Điểm khác nhau chính là POP3 sẽ tải email về máy. Còn IMAP sẽ ánh xạ( nói nôm na là hiển thị y chang như hộp mail của bạn trang web) về máy bạn. Mọi thứ làm máy bạn sẽ ảnh hưởng hộp thư của bạn. Còn POP3 thì không bị ảnh hưởng.
Alternate email nghĩa là gì: đây có nghĩa là mail dự phòng, mail phụ, thay thế được sử dụng trong trường hợp bạn quên mật khẩu. Thì sẽ gửi mail vào đây để bạn tìm lại mật khẩu.
Chữ subject trong email là gì: chữ này có ý nghĩa là tiêu đề của lá thư điện tử. Có thể hiểu đơn giản là nêu mục đích của lá thư.
CC và BCC là gì: Carbon copy và Blind carbon copy chính là từ đầy đủ của CC và BCC. Công dụng của 2 mục CC trong email là dùng để gửi cho nhiều người cùng lúc. Còn BBC cũng tương tự như thế. Nhưng BBC hơn CC ở chổ là người gửi nếu chọn gửi bằng CC thì người nhận họ sẽ biết người gửi đã gửi mail đến những địa chỉ email nào nữa. Còn ở BBC thì người nhận sẽ chỉ thấy mỗi mình là người nhận thư.

Share this post

Post Comment