Làm hiện các nút soạn thảo ẩn trong WordPress

Nếu bạn đang sử dụng trình soạn thảo của WordPress thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thiếu rất nhiều chức năng cơ bản. Chỉ có một vài chức năng như canh lề, tô đậm, in nghiên…
trinh soan thao mac dinh wordpressBạn muốn trình soạn thảo của mình có thêm nhiều chức năng hơn, bạn có thể dùng những trình soạn thảo Visual của WordPress nổi bật như Advanced TinyMCE hay CKEditor for WordPress những trình soạn thảo này cung cấp hầu hết các chức năng như font chữ, chèn hình ảnh, chèn video…nhưng có một nhược điểm là khi cài các trình soản thảo này khi vào viết bài wordpress load rất nặng, do đó nếu nhu cầu của bạn không cần quá nhiều những chức năng thi các bạn có thể dùng các hàm sau để hiện một số nút soạn thảo ẩn trong WordPress.
Để làm được việc này bạn vào File functions.php trong theme đang sử dụng (Đường dẫn Root/wp-content/themes/theme đang sử dụng/functions.php). Nếu các theme sử dụng framework thì vào thư mục framework/functions/theme-functions.php thêm đoạn code sau vào trong file này
Code:
function ilc_mce_buttons($buttons){
array_push($buttons,
“backcolor”,
“anchor”,
“hr”,
“sub”,
“sup”,
“fontselect”,
“fontsizeselect”,
“styleselect”,
“cleanup” );
return$buttons;
}
add_filter(“mce_buttons”, “ilc_mce_buttons”);
Lưu ý bạn phải đặt code sau đoạn hien cac nut an trong wordpressNếu bạn muốn các nút xuống hàng, thì hãy thay hàm mce_buttons thành mce_buttons_2 hoặc mce_buttons_3 hoặc mce_buttons_4. Như ví dụ mình chỉnh thành mce_buttons_3 các nút sẽ hiện xuống hàng thứ 3 trông dễ sử dụng hơn.

Share this post