Năm 2018 có nhuần hay không? tháng 2 có ngày 29 không?

Năm 2018 vừa bước sang nếu như bạn nào quan tâm về năm nhuận âm lịch hay không và năm 2018 tháng 29 dương lịch có ngày 29 hay không thì hay xem kết quả và nguyên nhân, cách tính mà mình sưu tầm dưới đây:
– Năm 2018 dương lịch: Tháng 2 dương lịch sẽ không có ngày 29.
– Năm 2018 âm lịch: Sẽ không có năm nhuận.
Năm 2018 có nhuần hay không
Vì sao kết quả như vậy, bạn hãy tham khảo cách tính năm nhuận dương lịch và năm nhuận âm lịch như sau:
1.Tính năm nhuận theo Dương lịch:
Muốn biết năm nào của Dương lịch là năm nhuận thì ta chỉ cần lấy số biểu của năm đó đem chia cho 4 mà vừa đủ thì năm đó là năm Dương lịch có nhuận tháng 2 thêm 1 ngày thành 29 ngày. Vì thông thường tháng 2 Dương lịch chỉ có 28 ngày mà thôi. Ví dụ: Năm 1996 thử xem có phải năm nhuận không? Ta lấy số biểu năm DL 1996 chia cho 4 thì vùa đúng 499 lần. Như thế là năm 1996 là năm có nhuận.
Nhưng lưu ý rằng đối với những năm tròn Thế kỷ (tức số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối thì ta phải lấy 2 con số đầu của số biểu để chia cho 4. Nếu chia vừa đủ là năm đó có nhuận.
Ví dụ: Các năm: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 thì chỉ có năm 1600 và năm 2000 chia đúng cho 4. Còn các năm khác không chia đúng cho 4 là không phải năm nhuận.
2.Tính năm nhuận Âm lịch:
Cách tính năm nhuận của năm âm lịch là đem số biểu của năm DL tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.
Ví dụ: Năm Giáp Thân 2004 này nhuận (vì 2004 chia 19 còn dư 9) và nhuận một tháng. Tháng nhuận rơi vào tháng 2 .
Hy vọng với những gì chia sẽ thì các bạn sẽ biết được thê một số thông tin hữu ích về cách tính năm nhuận.

Share this post

Post Comment