Sữa lỗi unable to connect to the internet

Khi mở trình duyệt web như trình duyệt Chrome hay trình duyệt firefox gặp ngay dòng lỗi báo unable to connect to the internet một trang trắng với những dòng chữ như trên báo bạn không kết nối được với Internet sẽ rất phiền khi bạn gặp lỗi này! Nguyên nhân gây ra có thể là do Proxy trình duyệt của bạn đã thay đổi, bạn hãy vào phần cài đặt để tùy chỉnh lại chế độ tự động sẽ vào được ngay mạng.sữa lỗi trình duyệt không vào được mạng
Đối với Internet Explorer
– Từ menu của trình duyệt chọn Tools (Công cụ) => Internet Options.
– Cửa sổ tiếp theo bạn chọn tab Connections => Lan Settings => Cửa sổ nhỏ hiện lên đánh dấu check vào dòng Automatically detect settings => ok để hoàn thành. (Các bạn hãy làm theo thứ tự số tinhochay đánh dấu nhé).
Đối với Chrome
– Từ menu trình duyệt bạn nhìn góc trên hình 3 dấu gạch => chọn Cài đặt (Settings)
– Tại trang cài đặt bạn chọn Cài đặt nâng cao => Thay đổi cài đặt Proxy=> Cửa sổ hiện lên (giống như cài đặt Internet Explorer) chọn tab Connections => Lan settings => Đánh dấu check Automatically detect settings.
Đối với trình duyệt Firefox
– Từ thanh menu của firefox chọn Tools(Công cụ) => Tùy chọn (Cài đặt).
– Tại đây chọn thẻ Nâng cao gần tab cuối cùng = > Chọn tiếp tab Mạng => Chọn thiết lập => và đấnh dấu check Automatically detect settings => Ok

Share this post

Post Comment