Tài liệu ôn tập tin học cơ bản để thi công chức, viên chức

Bài viết chia sẽ với các bạn những tài liệu để ôn tập môn tin học cơ bản. Bao gồm tài liệu word, tài liệu excel, một số hàm cơ bản trong excel, một số phím tắt trong word, excel…đây là là những tài liệu rất cơ bản để các bạn ôn tập tin học để thi vào các kỳ thi công chức, viên chức…
ôn tập tin học cơ bảnDemo một số phím tắt trong tài liệu:
1) Phím Tắt Chức năng
Ctrl + N tạo mới một tài liệu
Ctrl + O mở tài liệu
Ctrl + S Lưu tài liệu
Ctrl + C sao chép văn bản
Ctrl + X cắt nội dung đang chọn
Ctrl + V dán văn bản
Ctrl + F bật hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + H bật hộp thoại thay thế
Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn
Ctrl + Z hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng
Ctrl + Y phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z
Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word
2) Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng:
Phím tắt Chức năng
Shift +  chọn một ký tự phía sau
Shift +  chọn một ký tự phía trước
Ctrl + Shift +  chọn một từ phía sau
Ctrl + Shift +  chọn một từ phía trước
Shift + ¬ chọn một hàng phía trên
Shift + ¯ chọn một hàng phía dưới
Ctrl + A chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng
Xóa văn bản hoặc các đối tượng.
Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước.
Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.
Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước.
Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.
Tải tài liệu ôn tập tin học cơ bản: https://www.fshare.vn/file/VUE7IPQC5D9S

Share this post

Post Comment