Dùng chrome vào facebook không bị chặn

Có rất nhiều cách để các bạn có thể vào facebook như sữa DNS, sửa file host, dùng phần mềm để đổi địa chỉ IP. Hôm nay tinhochay sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tiện ích mở rộng của Chrome để vào facebook mượt hơn, nhanh hơn, không bị lỗi chat. Ứng dụng này có tên là Vào-Facebook.

cách vào facebook

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào đường dẫn để cài đặt tiện ích mở rộng https://chrome.google.com/webstore/detail/unblock-facebook-in-vietn/lnjapddefgcdfibpecfepklacbpilmbo?utm_source=cuong2000

Chọn nút miễn phí như hình dưới

vào facebook không bị chặn

Khi xác nhận thêm tiện ích mở rộng này nhấn thêm

cách vào facebook không bị chặn

Cuối cùng, bạn chờ đến khi quá trình cài đặt hoàn tât và xuất hiện thông báo như hình

cách vào facebook không bị chặn bằng chorme

Nếu phải chọn những cách vào facebook đơn giản thì tôi sẽ chọn cách này!

Share this post

Post Comment